Animation: Bouncing Ball & Sliding Flower Pot

This is my first 2 animation works at Uni, I hope my skill will be better and better day by day…

Bouncing Ball

Bouncing Ball

Feel This Moment (feat. Christina Aguilera)

Sliding Stop Flower Pot

(click images to see the movement)

Advertisements

4 responses to “Animation: Bouncing Ball & Sliding Flower Pot

  1. How did you do that?
    (draw it on paper, capture and merge it all together by software?)
    Anw, it’s interesting, absolutely nice 😡

    • draw on animation papers, 12 frames per second, cái flower pot là 2 second, xong take photos bằng cái dùng làm animation rieneg, có handle, glass và light! Cuối cùng dùng stop motion để làm chuyển động! Nhưng vì tớ ko có cái đó ở nhà nên fải làm bằng photoshop và add thêm 1 vài layer cho nó hay ho 😛 Tớ làm tương tự như cái banner và cái poster dark knight fía dưới nhưng ko hiểu sao up lên đây lại ko chạy như cái DK, fải click hẳn vào 😦

  2. khong the nao hahha, ban dau to tuong co 1 vai hinh chuyen dong ve sau ai ngo ca dongggg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: